Janáčkův máj

Moravskoslezský


Bílovec připravil noční detektivní hry, výhled z ochozu kostela i komentované prohlídky…

 

Bílovecké muzeum, kostel i zámek se v pátek 24. května večer zdarma otevřou široké veřejnosti a umožní návštěvníkům prožít nevšední zážitek. Připojí se tak již popáté k jubilejnímu XV. ročníku Festivalu muzejních nocí pořádaného Asociací muzeí a galerií ČR, jehož se letos zúčastní přes 1600 kostelů a modliteben!

 

„Římskokatolická farnost Bílovec zpřístupní od 19 do 22 hodin Kostel svatého Mikuláše pro ztišení a modlitbu. Lidé sem mohou zavítat, zapálit svíce a napsat osobní prosby. Od 19.30 hodin zpříjemní noční atmosféru kostela varhanní doprovod umělkyně Magdalény Kreis a od 20.30 hodin zpěv sboru Scholy Bílovec. Neobvyklým zážitkem bude také výstup na ochoz věže kostela s vyhlídkou na večerní Bílovec,“ láká k noční návštěvě kostela, který neodmyslitelně souvisí se založením města Bílovce kolem roku 1323, starostka Renata Mikolašová.

 

Nevšední zážitky však čekají na účastníky Noci kostelů také v bíloveckém muzeu. „Děti se u nás mohou zapojit do napínavé noční detektivní hry a dospělí se v atmosféře svíčkami osvětleného muzea dozvědí spoustu zajímavých informací, které jsme pro ně připravili. Muzeum bude zdarma zpřístupněno tento den od 19 do 22 hodin,“ doplňuje

Eva Ševčíková, ředitelka kulturního centra Bílovec s tím, že komentované noční prohlídky jsou připraveny také v bíloveckém zámku Sedlnitzkých z Choltitz.

 

 

Noc kostelů je večerem, který otevírá vzácná posvátná místa po celé zemi. A jelikož je spojen především s vírou, hledají pořadatelé každoročně motto, které by tuto nevšední noc provázelo. Letos je motto „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek spojeno s citací z biblické knihy proroka Izaiáše. Celý verš zní: „Dáte se do zpěvu jako v noci, kdy se zasvěcuje svátek, srdce se naplní radostí jako tomu, kdo jde za zvuku píšťal, aby vstoupil na Hospodinovu horu, ke Skále Izraele.“  (Iz 30,29 Český ekumenický překlad). Smysl motta přibližuje za pořadatele Michal Němeček: „Autor biblického textu povzbuzuje ty, kteří uprostřed všemožného soužení, které přichází z mnoha stran, jdou s Bohem. Oni zakusí radost a Boží ochranu.“

 

****

Kostel sv. Mikuláše v Bílovci

Původní kostel byl kamenný, s jednou plochostropou lodí a presbytářem zaklenutým křížovou klenbou. Postupně byl rozšířen o dvě boční kaple, čímž dostal půdorys tvar kříže a v 16. století byla jeho hlavní loď změněna na trojlodí a na západní straně kostela postavena věž, která byla v letech 1614–1615 přestavěna do dnešní podoby. K významným úpravám došlo pak v roce 1771, kdy z důvodu umístění nového oltáře došlo k stržení původní gotické křížové klenby v presbytáři, která byla nahrazena novou barokní klenbou, jenž si návštěvníci mohou prohlédnout dodnes.

 


Kdy

24.05.2019 19:00

Kde

Bílovec

Kontakt

Lenka Hatlapatková
731 181 220


Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz