Janáčkův máj

Praha


SEMINÁŘ O DISPENZARIZACI PRO ONKOLOGICKÉ PACIENTY

 Zejména pro onkologické pacienty je určený seminář, který v úterý 28. května pořádají neziskové organizace Centrum informací onkologického pacienta a Hlas pacientů v budově nové dětské onkologie v Praze-Motole. Tématy budou otázky ohledně dispenzarizace a informace o genomických testech. 

Nedostatek potřebných informací. Na tomto problému se shodnou mnozí onkologicky nemocní i jejich nejbližší okolí. Na odstranění tohoto handicapu systematicky pracují pacientské organizace ve spolupráci s lékaři. Možností načerpat praktické informace je také seminář pro veřejnost s názvem: „Dispenzarizace onkologických pacientů, často kladené otázky“, který se koná 28. května 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v budově nové dětské onkologie FN Motol. 

Přednášet budou doc. MUDr. Jana Prausová, PhD. MBA, předsedkyně České onkologické společnosti a přednostka Onkologické kliniky FN Motol, MUDr. Lenka Vášová a MUDr. Katarína Petráková Ph.D., zástupkyně přednosty pro LPP Masarykova onkologického ústavu. Moderování semináře pak připadne zástupkyním organizátorů PhDr. Ivaně Plechaté z Hlasu onkologických pacientů a Bc. Michaele Tůmové z Dialogu Jessenius. 

Kromě zodpovězení otázek ohledně dispenzarizace onkologických pacientů budou tématem semináře také genomické testy. „Genomové a molekulárně biologické vyšetření dovede nahlédnout ještě hlouběji do vnitřních struktur nádorové buňky. Výpovědní hodnota genomových testů je podpořená výsledky klinických studií s velkým počtem nemocných a mohou zásadně ovlivnit osud a kvalitu života. Bohužel dosud nejsou v České republice pro všechny k testování vhodné pacientky dostupné,“ upozornila přední česká onkoložka z Onkologické kliniky Praha                                     a spoluzakladatelka Dialogu Jessenius Doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc.

Zájemci o účast na semináři mohou potvrdit svou účast na e-mailu info@dialog-jessenius.cz


Kdy

28.05.2019 16:00

Kde

budova nové dětské onkologie FN Motol
V úvalu 84/1
150 00 Praha, Motol
Praha

Kontakt

info@dialog-jessenius.cz


Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz