Janáčkův máj

Moravskoslezský


Kurz Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

Naposledy upraveno: 20.05.2013 22:15

 

Kurz Studenti se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě

 

Na Ostravské univerzitě v současnosti studuje více než 30 studentů s některým typem zdravotního postižení - zrakovým, sluchovým, pohybovým, se specifickou poruchou učení, s psychickou poruchou, chronickým somatickým onemocněním nebo s narušením komunikačních schopností. Ostravská univerzita se snaží dlouhodobě budovat inkluzivní vysokoškolské prostředí, které je vstřícné k těmto studentům. Řečeno laicky by inkluze na vysoké škole měla vždy korespondovat s heslem „Umožnit, avšak ne ulehčit“.

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity je iniciátorem několika kurzů pro akademické pracovníky. Vzhledem k vlastnímu obsahu jsou všechny kurzy neveřejné, jelikož se vždy týkají komunikace konkrétního vysokoškolského vyučujícího a konkrétního studenta s postižením. Jedním z nich je kurz Studenti se specifickými potřebami na vysoké škole, který je součástí projektu Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě (číslo projektu OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.006).

Kurz je určen pro pedagogy, kteří mají zájem zdokonalit svůj přístup k uchazečům a studentům se zdravotním postižením. Týká se tedy akademických pracovníků, kteří tyto studenty vyučují v rámci různých studijních oborů. Studenty se specifickými potřebami přitom najdeme na všech fakultách Ostravské univerzity. Za účelem zpřístupňování vysokoškolského studia těmto studentům je nutná inovace studijních oborů, metodiky a didaktiky, tedy přizpůsobení jednotlivých předmětů jejich vzdělávacím potřebám. Inovací v tomto kontextu rozumějme především modifikaci přijímacího řízení a detekci uchazečů se zdravotním postižením, modifikaci studijních podmínek a modifikaci studijního prostředí. Pod těmito pojmy si lze konkrétně představit např. zabezpečení bezbariérových prostorů pro studenty s pohybovým postižením, zlepšení světelných podmínek v případě studentů se zrakovým postižním, změny v ustavení pracovních stolů, zpřístupňování studijních materiálů v různých formátech pro různé způsoby čtení (hlasový výstup, hmatové čtení, optická zařízení) aj.

Pět témat kurzu se logicky orientuje na studenty se specifickými potřebami. V jednotlivých modulech se účastníci postupně obeznámí s vytvářením podmínek pro osoby se sluchovým postižením, se zrakovým postižením, s pohybovým postižením a se specifickou poruchou učení.

Vzdělávací kurz probíhá od května 2012 do prosince 2014 distanční formou a zahrnuje tři povinné tutoriály. Účastníci kurzu pracují po celou dobu e-learningovou formou prostřednictvím moodlu, který jim umožňuje plnit celkem devět korespondenčních úkolů. Účastníci kurzu v nich postupně studují dokumenty týkající se terciálního vzdělávání  - např. Národní plán vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením, Metodický pokyn MŠMT pro financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami vyplývajících ze zdravotního postižení, Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti OU v Ostravě na období 2011 – 2015. V současnosti pracují kurzisté na čtvrtém korespondenčním úkolu, který spočívá v samotném provedení inovace podmínek a studijního prostředí u svého předmětu. Důležitou součástí kurzu jsou i diskusní fóra, studium doporučené literatury a závěrečný test.

Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami je v současnosti trendem, jehož cíle se daří naplňovat mnoha evropským univerzitám. Je velmi dobře, že se k nim řadí i Ostravská univerzita v Ostravě.

                                                                                                                        Mgr. Ladislava Zezulková


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz