Janáčkův máj

Moravskoslezský


Ostravská univerzita otevřená studentům se specifickými vzdělávacími potřebami

Naposledy upraveno: 07.02.2013 20:46


Ostravská univerzita otevřená studentům se specifickými vzdělávacími potřebami

Ostravská univerzita v Ostravě je již rok řešitelem inovativního projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006, jehož cílem je otevřít cestu ke studiu lidem se zdravotním postižením. Do projektu jsou zapojeny všechny fakulty Ostravské univerzity - Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Lékařská fakulta, Fakulta sociálních studií, Přírodovědecká fakulta a Fakulta umění.

A že to na Ostravské univerzitě myslí vážně a že se to daří, dokládá zájem těchto studentů o studium. V současnosti jich na Ostravské univerzitě studuje 34!

Specifická vzdělávací potřeba

            Pojem specifická vzdělávací potřeba je pro mnohé velkou neznámou. Zjednodušeně zde patří různé překážky či znevýhodnění při studiu, vyplývající z přítomnosti různých typů zdravotního postižení. V zásadě se jedná o pět kategorií studentů se specifickými vzdělávacími potřebami (SVP) -  studenty s postižením zraku, studenty s postižením sluchu, studenty s pohybovým postižením, dále o studenty se specifickými poruchami učení a  studenty s psychickou poruchou, s chronickým somatickým onemocněním nebo s narušením komunikačních schopností.

Inkluze – klíč k úspěchu

Projekt sestává z několika samostatných, ale zároveň úzce provázaných oblastí. Hlavní, a troufám si tvrdit nejpodstatnější, je snaha vytvořit pro tyto studenty inkluzivní prostředí. Takové, které bude nejen přirozeně respektovat specifické potřeby studentů se zdravotním postižením, ale zároveň vytvoří vhodné podmínky všem univerzitním studentům. Takové, kde náplň vyučovacích předmětů, metodika, skripta, prostory i didaktická technika budou dostupné pro všechny studenty.  Proto bylo nutné vytvořit pro studenty se SVP nové nebo inovované studijní opory - skripta a další tištěné materiály, a dále i studijní materiály v elektronické podobě – CD, DVD. Seznam těchto studijních opor lze nalézt na stránkách http://projekty.osu.cz/svp/ka1-produkty.php. Zajímavou součástí projektu jsou také elearningové kurzy, které jsou velmi výhodné i pro studenty se zdravotním postižením. Představují totiž efektivní druh výuky a poměrně snadnou komunikaci s vyučujícím.

Inkluzivní prostředí, to jsou však také vhodné prostory, bezbariérové vstupy, vybavení univerzitních budov speciálními výtahy a elektrickými plošinami. Bez nich je univerzita pro studenty se SVP zcela nepřístupná, nedosažitelná.

Kam po škole? – Zásadní otázka!

Důležitou oblastí projektu je také monitoring trhu práce. A je to zcela logické! Vždyť k čemu by bylo studentovi se zdravotním postižením vzdělání, kdyby studoval s vizí, že stejně nesežene vhodné zaměstnání! Tým odborníků na Ostravské univerzitě proto pracuje  na výběru a sestavení vhodných studijních oborů pro studenty se  SVP, aktivně se účastní konferencí a stáží k dané problematice a stará se o zajištění profesních stáží u budoucích potencionálních zaměstnavatelů.

Podstatnou oblastí projektu je také další vzdělávání akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Ostravské univerzity v otázkách zpřístupňování vysokoškolského studia uchazečům a studentům se zdravotním postižením. V současnosti probíhá kurz Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami na vysoké škole, kurzy tlumočení do znakového jazyka aj. Univerzita také usiluje o zlepšení přístupnosti výukových zdrojů a optimalizaci služeb v univerzitní knihovně a univerzitním Centru Pyramida – centru podpory studentů se specifickými potřebami (více informací naleznete na  http://pyramida.osu.cz/)

Škála zaváděných novinek v oblasti specifických vzdělávacích potřeb na Ostravské univerzitě v Ostravě je ještě mnohem pestřejší. Pro lepší informovanost doporučuji navštívit stránky projektu http://projekty.osu.cz/svp/index.php .

Mgr. Ladislava Zezulková

manažerka publicity projektu


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz