Janáčkův máj

Moravskoslezský


Politici se hádají, zda stavět hotel, či ne. Jak to vidí renomovaní architekti?

– šéfredaktorka, Solokapr a Regionbook
Naposledy upraveno: 11.04.2012 09:27

Ostravští politici se nemohou domluvit na tom, zda se má v centru města stavět nebo ne.

Příkladem je kauza hotelu, jenž měl stát naproti Dopravnímu podniku na Poděbradově ulici. Začalo dohodou investora s obvodem Moravská Ostrava a Přívoz, jenže než se pustil do práce, stejná radnice jen v jiném politickém složení, mu vystavila stopku. Zjednodušeně řečeno to, co obvod za minulého vedení posvětil, dnešní radní opět zablokovali.

A jaký měli důvod? Investorovi tříhvězdičkového hotelu na Poděbradově ulici, společnosti SCGWX Property CZ1, vytkli, že u stavby chybí parkoviště.

Na objekty „Campanile & Premiere Classe hotels Ostrava“je přitom povolení již ze září 2010.

Objevují se proto spekulace, že výstavbu blokuje především radní Lukáš Semerák kvůli tomu, že sousedí s jeho pozemky.

Vnímání tohoto radního může být dvojí. Buď je to ochránce zájmů Ostravanů, a nebo hájí zájmy své, jakožto jednoho z ostravských developerů. Kdo má tedy objektivně posoudit, zda má stavba v Ostravě být? A co by se vlastně mělo dělat s ostatními podobnými nezastavěnými prolukami v Ostravě? Na to znají odpověď odborníci. Zeptali jsme se tří architektů Ondřeje Vysloužila, Ladislava Kuby a Davida Průši, co si myslí o problematice proluk v Ostravě a projektech, co nevyšly.

Ondřej Vysloužil:

Ostrava je poznamenána množstvím vyprázdněných prostor a proluk. V našem projektu Oživená Ostrava jsme je přirovnávali k černým dírám, vysávajícím potenciál města. Tyto černé díry rozřeďují městské centrum a ubírají mu na atraktivitě. Je především třeba se jich zbavit. Umožnit, aby se zaplnily novými příležitostmi. Koncentrace funkcí a aktivit má přitažlivý efekt, takže jejich zastavěním může Ostrava jenom získat. Problematika zástavby ve stísněných prostorách městských center je obecně velmi složitá. Investor se musí vypořádat s celou řadou omezení a vedlejších investic, takže je opravdu smutné, pokud situaci navíc komplikují i obstrukce ze strany úřadů. Investoři se nakonec přesouvají tam, kde je to pro ně výhodnější. Ve výsledku tím ztrácíme všichni. Minimálně pohled na hezkou fasádu, opravený chodník či nový byt. Bohužel málo lidí si uvědomuje, že vyženeme-li investora na kraj města, v celkovém dopadu mu celá naše společnost zaplatí potřebnou infrastrukturu a s tím i související veřejný servis. K tomu se zbavujeme ploch krajiny a v tomto výčtu by se dalo pokračovat. Vyspělou část světa dnes svazuje přemíra regulací a ochranářství všeho druhu. Zvláště u nás neexistuje něco jako pyramida hodnot – žebříček priorit, či alespoň VIZE. Stavebník je tedy odkázán na vůli zúčastněných (dotčených) a většinou nemá jinou cestu, než všem vyhovět nebo se stáhnout. Všichni víme, že města nejsou nafukovací a přesto se všichni chovají jako by tomu tak bylo. Stejně tak, že nelze vyhovět všem. Cílem by za všech okolností mělo být živé, přitažlivé město. V případě Ostravy je nyní lepší cokoliv jiného, než prázdné místo či ruina! Jestliže si tohle uvědomíme a zařídíme se podle toho, možná si jednou budeme moci vybírat.

Ladislav Kuba:

V Ostravě je určitě vhodné zastavět především stávající proluky v centru a potom navázat další výstavbou. Z tohoto pohledu je připravovaná zástavba nároží ulic 28. října a Poděbradovy pozitivním krokem. Radní obvodu, pan doktor Semerák, je velmi zkušený a osvícený developer, který má nepochybně zájem, aby se v jeho obvodu stavělo. Pokud ovšem investor stavby, nebo jeho projektant, navrhl nedostatečný počet parkovacích míst, pak jich musí prostě pár přidat a vše bude v pořádku.

David Průša: 

Všechny kauzy jsou politickou záležitostí a k té se nebudu vyjadřovat.

Jako architekt si myslím, že pokud přijde, nejen v období krize, investor (developer) se záměrem a kapitálem, postavit barák ve městě, je to velmi pozitivní zpráva. Je potřeba, aby začal jednat s městem. Pokud město má developerovi prodat pozemky pro jeho záměr nebo mu jakýmkoliv způsobem umožnit stavět ve městě, musí mít developer zpracovaný investiční záměr v podobě studie, která jasně definuje všechny urbanistické, dopravní, funkční, plošné, technické, provozní i estetické parametry daného záměru a zároveň respektuje požadavky města a územního plánu. Je to jakási příprava, ve které by mělo dojít ke konečné podobě a domluvě všech zúčastněných stran chystaného záměru, ke kterému se vyjádří všechny dotčené instituce, včetně města a městských obvodů. Tato příprava může trvat velice dlouho, zvlášť u složitých projektů v centru města. Ovšem, díky této pečlivé přípravě záměr vykrystalizuje a uzraje a může se začít projektovat. Ve vyspělých zemích, jako je třeba Švýcarsko, se nejvíce času věnuje právě samotné přípravě a projektové dokumentaci, aby se předešlo problémům a komplikacím při samotné realizaci. Pokud má developer po dlouhých útrapách odsouhlasen investiční záměr se všemi jeho parametry, předpokládá se, že může začít projektovat dle platných legislativních zákonů a norem. Samotná projektová dokumentace se poté zpracovává mnohem snadněji a rychleji. Největší protahování a zdržování nastává opět u samotného správního řízení (územní rozhodnutí, stavební povolení). Ve chvíli, kdy má daný projekt právoplatné územní rozhodnutí nebo stavební povolení a nevybočuje od projednaného a schváleného investičního záměru, je nemístné, aby z jakýchkoliv důvodů někdo vydával nesouhlasné stanovisko. Je to protiprávní (uzemní rozhodnutí i stavební povolení má právní statut), ale také nemorální a nefér vůči investorovi, celému týmu projektantů, dotčených správních orgánů a jejich vynaloženému času a energie.

Nebudu posuzovat architekturu jednotlivých záměrů, jsou to autorská díla. Tu mohu posuzovat v samotné přípravě investičního záměru, pokud budu k tomu vyzván jako člen odborné komise. Pokud územní plán říká, že se v daných lokalitách centra města můžou stavět příslušné občanské vybavenosti, byty a jiná ubytovací zařízení, průzkum a analýzy prokazují poptávku dané nabídky a město a další dotčené orgány to schválí, pak jsou jednotlivé záměry v pořádku (nemíchat záměr a architekturu). Město tvoří domy, ulice, městotvorné veřejné prostory a naopak volné neudržované plochy město umrtvují a ničí. Proto je nutné zastavovat proluky, ale je třeba toto zastavování dělat uvážlivě, citlivě, zodpovědně  a  s vizí. 

Určitě by bylo signifikantní, kdyby město ochotně a důrazně kladlo podmínky a požadavky (myslím, že to je jejich povinnost) k řešeným developerským záměrům a nenechávalo jim příliš volnou ruku, jako se to děje doposud a nedopustili, aby docházelo k výstavbě čehokoliv, jen aby se stavělo. Vše chce čas a výstavba města především.

 

Z názorů architektů vyplývá, že zástavba proluk je nesmírně důležitá, má ekonomický význam pro město, a že není možné ignorovat legislativu při výstavbě.


Komentáře


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz