Janáčkův máj

Moravskoslezský


Ostravské Wichterlovo gymnázium získá od Nadace ČEZ moderní fyzikální učebnu

předání šeku

Příspěvek 200 tisíc korun na modernizaci fyzikální učebny získá od Nadace ČEZ Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě. Svou novou „Oranžovou učebnu“ otevře v příštím školním roce. Gymnázium postoupilo mezi 15 škol s největším podílem žáků, kteří se zúčastnili krajského kola matematické a fyzikální olympiády. O vítězi rozhodl los. Příspěvky na modernizaci výuky matematiky a přírodovědných oborů rozdává Nadace ČEZ školám dlouhodobě.

 

O novou Oranžovou učebnu letos soutěžilo celkem 47 škol. Z nich byla tradičně vybrána patnáctka těch, které měly na základě speciálního koeficientu největší zastoupení svých žáků v krajských kolech letošních Matematických a Fyzikálních olympiád. Žáci přírodovědných gymnázií mají z hlediska svého zaměření před ostatními výhodu, proto není klíčové pořadí soutěžících v krajském kole, ale jejich počet. Aby nebyly znevýhodněny menší školy, počet úspěšných reprezentantů školy se ještě dělí celkovým počtem žáků. Letos bylo z patnácti nejlepších škol vylosováno právě Wichterlovo gymnázium.

 

Škola připravila vlastní projekt Oranžové učebny se specifikací vybavení, které za příspěvek pořídí, a jaké prvky v laboratoři zmodernizuje. „Z úspěchu v soutěži máme radost. Příspěvek využijeme k dalšímu zkvalitnění výuky – vybudujeme novou učebnu s tablety, které pracovně říkáme Oranžová i-učebna. S iPady již máme zkušenosti a tento moderní trend vzdělávání aktivně rozvíjíme. Tablety znamenají názornější výuku s multimediálními prvky. Velký přínos mají i pro učitele, který může efektivněji řídit výuku a přizpůsobit tempo i obsah výkladu potřebám jednotlivých žáků. V oblastech jako grafika nebo geometrie jsou tablety díky široké nabídce aplikací nepostradatelné,“ říká Antonín Balnar, ředitel vítězného Wichterlova gymnázia.

 

Skupina ČEZ podporuje matematické a fyzikální olympiády dlouhodobě. „Velmi nám záleží na úrovni technického vzdělávání v České republice. Aktivní účast žáků na těchto akcích je jednou z cest, která posiluje zájem mladých lidí o přírodní vědy. Tento zájem podporujeme ve spolupráci s učiteli. A dobře víme, že pro popularizaci přírodovědných a technických oborů je nezbytné i kvalitní vybavení tříd,“ říká Pavel Puff, manažer útvaru strategický nábor Skupiny ČEZ.

 

Wichterlovo gymnázium je nejstarším gymnáziem v Ostravě-Porubě a přírodní vědy tam skutečně hrají prim. Škola byla založena v polovině 50. let a od roku 1959 vychovala asi 8 500 absolventů. V právě ukončeném školním roce bylo na gymnáziu v 22 třídách zapsáno 620 žáků. Škola organizuje vlastní odborné soutěže a podporuje žáky v účasti na různých podobných akcích. „Na vzdělanostní i osobní rozvoj našich studentů klademe velký důraz. Jejich úspěšná reprezentace v matematických a fyzikálních olympiádách je pro nás znamením, že se ubíráme správnou cestou. I proto nás oslovila Jednota českých matematiků a fyziků a v březnu 2014 jsme uspořádali Ústřední kolo Matematické olympiády,“ přiznává Antonín Balnar. „Jsem rád, že i veřejnost začíná opět vnímat nutnost resuscitace kvalitního technického a přírodovědného vzdělávání,“ dodal.


V celé České republice dnes existuje již téměř 70 Oranžových učeben. Z daru 200 tisíc korun od Nadace ČEZ školy pořizují například speciální vybavení na měření či experimenty nebo výpočetní techniku. Moderní pomůcky pomáhají praktické výuce a přispívají k větší atraktivitě přírodních věd v řadách žáků.

 

Ladislav Kříž,

mluvčí Skupiny ČEZ

 

Systematickému náboru a podpoře technického vzdělávání se ČEZ věnuje již od roku 1992. V rámci svého vzdělávacího programu Svět energie připravuje studijní materiály pro všechny typy škol a zapojuje své odborníky do výuky na vysokých školách.

 

Více informací na http://www.kdejinde.cz/cs/pedagogove/matematicke-a-fyzikalni-olympiady.html a na http://www.facebook.com/PracevCEZu


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz