Janáčkův máj

Moravskoslezský


Hospodářská komora je v Ostravě už dvacet let

 Rok 2013 je dvacátým rokem existence hospodářské komory v Ostravě a zároveň dvacátým výročím znovuobnovení činnosti hospodářských komor v České republice.

Jan Březina, předseda Krajské hospodářské komory MSK, připomíná, že historie hospodářských komor v českých zemích sahá až do poloviny 19. století. „V našem regionu je nejstarší komorou Okresní hospodářská komora v Opavě, která navazuje na tradice Obchodní a živnostenské komory ustavené v Opavě v roce 1850 císařským patentem a nařízením ministerstva obchodu,“ upřesňuje Jan Březina.

Po roce 1948 došlo k útlumu činnosti hospodářských komor, jejichž činnost byla obnovena až na sklonku 20. století. Kořeny ostravské komory sahají do roku 1991, kdy zde začala pracovat Regionální kancelář Československé obchodní a průmyslové komory Praha, z níž se dnešní  - Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje - postupem času transformovala. „Během této doby prošla komora několika etapami, z nichž každá znamenala pozitivní posun, který vyústil ve vybudování instituce sehrávající významnou roli zejména v hospodářsko-ekonomickém rozvoji regionu,“ doplňuje Jan Březina s tím, že na základě zákona o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře České republiky zahájila komora v Ostravě svoji činnost roce 1993. Tedy v roce, kdy ze zákona vznikla Hospodářská komora České republiky, jež navazuje na činnost předválečných obchodních, průmyslových a živnostenských komor. Souběžně vznikaly komory i v ostatních okresech tehdejšího severomoravského regionu.

            Z hlediska vývoje organizační struktury na severní Moravě je významný červen 2001, kdy došlo k podpisu zakládající listiny Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje, a to Regionální hospodářskou komorou Ostrava, Okresní hospodářskou komorou (OHK) Opava, OHK Karviná a OHK Bruntál. V roce 2003 bylo toto sdružení komor akreditováno Hospodářskou komorou ČR jako podnikatelská reprezentace podnikatelské samosprávy, která sehrává roli partnera veřejné správy na úrovni kraje.

 

            Krajská hospodářská komora si vydobyla postavení reprezentanta a mluvčího podnikatelské sféry a takto je vnímána nejen vedením Moravskoslezského kraje, ale i moravskoslezskou podnikatelskou veřejností. Každoročně připravuje pro členy a podnikatelskou veřejnost celou škálu různých akcí, jejichž témata jsou určována především aktuální poptávkou ze strany firem. Je Kontaktním místem Hospodářské komory ČR, s níž spolupracuje na základě rámcové smlouvy s cílem zvyšovat celkovou úroveň podnikatelské samosprávy, prestiž hospodářské komory ve společnosti, růst vlivu na zlepšování podnikatelského prostředí ve státě. Komora zajišťuje řadu tzv. veřejných služeb, které nabízí a poskytuje všem zájemcům z řad podnikatelské veřejnosti, nejsou určeny prioritně a pouze členům HK ČR (poradenství, Czech POINT, ověřování průvodních dokladů pro export, certifikátů o původu a vystavení karnetů ATA, kontaktní místo premid point)

            Dlouhodobě nejvíce žádanými jsou služby v oblasti mezinárodního obchodu.  Tento fakt vedl ke zřízení Centra mezinárodního obchodu. Komora je rovněž hostitelskou organizací celoevropské poradenské sítě Enterprise  Europe Network  (EEN).  Zásadním tématem, kterému komora dlouhodobě věnuje pozornost a které zaujímá čelní místo ve všech strategických rozvojových dokumentech komory, je odborné a technické vzdělávání. Komora rovněž patří k signatářům Moravskoslezského paktu zaměstnanosti.

                                                                                                         


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz