Janáčkův máj

Moravskoslezský


Na podpoře cestovního ruchu v Beskydech se výrazně podílí návštěvnická karta Beskydy Card

 Během devíti měsíců od vzniku návštěvnické karty Beskydy Card je evidováno již více než pět tisíc jejich držitelů. Do úspěšného projektu, jehož nositelem je Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o. p. s., je v tuto chvíli zapojeno více než 40 ubytovacích zařízení a více než 80 poskytovatelů služeb, jejichž počet se neustále zvyšuje.

 

„Návštěvníci Beskyd mohou prostřednictvím této karty využít při své návštěvě mnohem širší nabídku produktů a služeb za zvýhodněných podmínek. Existence projektu Beskydy Card zároveň prohlubuje spolupráci mezi zapojenými subjekty, bez níž by rozvoj cestovního ruchu byl velmi obtížný," říká Monika Konvičná, ředitelka Destinačního managementu turistické oblasti Beskydy-Valašsko, a dodává, že z aktuálně zpracovaného dotazníku zaměřeného na držitele karty vyplývá, že kartu hodnotí pozitivně 87 procent  z nich. „Z jejich odpovědí je navíc patrné, že 57 procent z nich zamýšlí se do Beskyd opakovaně vrátit a kartu znovu využít, 27 procent se ještě rozhoduje. A to je důvod, proč jsme ji v destinaci zavedli. Naším cílem samozřejmě bylo i zvýšení návštěvnosti Beskyd i prohloubení povědomí o této destinaci. A rovněž jsme turisty chtěli motivovat k prodloužení doby pobytu. V rozšiřování nabídky Beskydy Card chceme pokračovat i v následujícím roce," zdůrazňuje Monika Konvičná a zároveň dodává, že karta není jediným počinem, kterým Destinační management (DM) v letošním roce přispěl k rozvoji cestovního ruchu v Beskydech.

 

„Destinační management prezentuje Beskydy včetně jednotlivých subjektů i na výstavách a veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku a ve spolupráci s Moravskoslezským krajem také v zahraničí. O Beskydech se tak letos více dozvěděli návštěvníci největších tuzemských veletrhů zaměřených na cestovní ruch, největšího veletrhu cykloturistiky v Hradci Králové i roadshow Moravskoslezského kraje po obchodních centrech v Bielsko-Biala, Krakowě, Katowicích a v Žilině. A v listopadu budeme Beskydy ve spolupráci s Moravian Silesian Tourism, s.r.o., prezentovat v obchodní galerii ve Wrocławi," pokračuje Monika Konvičná a doplňuje, že s popularizováním Beskyd výrazně pomáhají i zástupci informačních center měst a obcí, kteří například zabezpečili prezentaci na veletrhu Incheba Bratislava a ve Wrocławi. V příštím roce se DM chystá například na veletrhy Glob Katowice (v rámci expozice Czechtourism), Infotour Hradec Králové nebo Lifesport Brno – ve spolupráci s partnerskou destinací Těšínské Slezsko.

 

V průběhu roku 2015 Destinační management turistické oblasti Beskydy-Valašsko v rámci podpory cestovního ruchu zorganizoval čtvrtý ročník Fóra cestovního ruchu za účasti zhruba stovky podnikatelských subjektů a zástupců měst a obcí destinace, připravil workshopy zaměřené na efektivní způsob propagace konkrétních aktivit či destinace i studijní cesty za poznáním novinek v turistické oblasti, které jsou zaměřeny na zvýšení informovanosti pracovníků turistických informačních center. Podstatnou roli hrají webové stránky www.beskydyportal.cz s aktuální a ucelenou nabídkou turistické oblasti i propojením kalendářů akcí s partnery a informačními centry v Beskydech. Stránky podporují i nabídku balíčků ubytovacích kapacit podle zájmu a aktivit návštěvníků Beskyd.

 

„Podpora rozvoje cestovního ruchu je závislá na finančních zdrojích. Financování je v našem případě vícezdrojové – velkou část prostředků jsme získali z ROP Moravskoslezsko a část z Fondu cestovního ruchu. Ten pro účely podpory cestovního ruchu založila největší města v oblasti Beskyd, především Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kopřivnice, Frenštát pod Radhoštěm a Trojanovice. Přispívají do něj pravidelně určitou částkou a sama města rozhodují,na jaké projekty takto sdružené prostředky může Destinační management použít. Ceníme si také toho, že nemalou měrou se na financování podílejí také podnikatelé, jejichž komunikace s námi a se zástupci měst a obcí je pro rozvoj destinace stěžejní. Právě ze zmíněných subjektů je sestaven poradní sbor cestovního ruchu, s nímž konzultujeme své záměry a zamýšlené projekty.  Společným cílem je posilování vnímání Beskyd jako turistické destinace konkurenceschopné nejen na českém trhu," uzavírá Monika Konvičná. 


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz