Janáčkův máj

Moravskoslezský


V Bílovci byla ukončena modernizace a přístavba domova pro seniory

V úterý 16. května byla v Bílovci v Opavské ulici po dvou letech slavnostně ukončena modernizace a přístavba domova pro seniory v hodnotě zhruba 35 milionů korun.

Zvýšit kvalitu poskytovaných služeb umožnila dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce, která představovala 85 procent oprávněných výdajů projektu, zbývající náklady hradilo město.

„Díky modernizaci se zvýšil poskytovaný komfort, vznikly nové jedno- a dvoulůžkové pokoje a prostory pro aplikaci nových metod sociální práce, místo pro návštěvy lékaře i rodinných příslušníků. Společenské místnosti pro trávení volného času umožňují pořádání nejrůznějších aktivit. Kapacita objektu, jenž poskytuje služby 30 klientům, se rekonstrukcí sice nezvětšila, ale domov nyní může poskytovat odlehčovací službu, která dosud v Bílovci chyběla. Pro tyto účely jsou zde tři  lůžka s možností rozšíření zdvojnásobení kapacity,“ upozorňuje starosta Bílovce Pavel Mrva a dodává, že k původnímu objektu byl přistavěn nový pavilon, do kterého byly přemístěny provozní místnosti, včetně výdejny jídel a jídelny.

Obyvatelé domova byli v dubnu 2015 v souvislosti s rekonstrukcí přechodně přestěhováni do městského domu s pečovatelskou službou, do nově zrekonstruovaného objektu se vrátili začátkem května. „Senioři určitě ocení propojení interiéru s venkovními prostory, přímo ze společenské místnosti mohou vyjít na terasu s pergolou, lavičkami a ohništěm. Exteriér je navíc doplněn malým jezírkem s kaskádou,“ popisuje nové prostředí domova Pavel Mrva a zmiňuje se také o terase se zatahovací markýzou v prvním patře objektu. „Podstatné je, že modernizace umožnila i zavedení nových metod sociální práce, používání bazální stimulace, alternativní komunikace, terapeutického tance, arteterapie a muzikoterapie. Je zde i místnost pro klidovou terapii Snoezelen,“ pokračuje starosta a dodává, že domov pro seniory byl rovněž vybaven novým nábytkem a uzamykatelnými skříněmi pro klienty, místnosti jsou vybaveny hifi soupravou, televizemi, k dispozici je i promítací plátno atd.

             

„Klienti si nové prostředí pochvalují, jsou spokojeni zejména s větším prostorem, novým vybavením pokojů a moderním sociálním zařízením. Větší prostory oceňují i pracovnice v přímé péči, mohou tak využívat zvedací zařízení pro imobilní klienty, práci jim usnadní také velká mobilní vana a další technické pomůcky,“ říká vedoucí Domova pro seniory v Bílovci Vlasta Szotkowská a dodává, že se všichni zaměstnanci mohli díky projektu vzdělávat v různých metodách terapeutické práce zaměřené na vyplnění volného času klientů a k rozvíjení schopností seniorů. I díky tomu domov získal certifikát pracoviště bazální stimulace.

 „Jsme rádi, že se modernizaci podařilo úspěšně dokončit, posledních pět měsíců bylo nesmírně náročných zejména pro pracovníky našeho odboru regionálního rozvoje, jimž patří velké poděkování,“ oceňuje starosta města a vysvětluje, že v prosinci 2016 se firma, která stavbu zabezpečovala, dostala do finančních potíží. Aby stavba mohla být do konce dubna, jak stanovoval projekt, dokončena, muselo ji převzít město. „Abychom rekonstrukci dokončili v daném termínu, dali jsme jí naprostou prioritu. A těší nás, že výsledek v podobě moderního komfortního domova pro seniory stojí za to,“ uzavírá Pavel Mrva.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Domov pro seniory je umístěn v secesní vile podnikatele Mathiase Salchera, původního majitele bíloveckého Massagu. Vnější vzhled objektu se rekonstrukcí podstatně nezměnil, zůstaly zachovány i původní štuky, prvky vstupního portálu, v nosných prvcích byla zachována i vnitřní dispozice. Parková zeleň kolem vily je z velké části dána původní výsadbou, proto byla i nová přístavba zakomponována do prostoru se vzrostlými stromy tak, aby co nejméně narušila příjemné prostředí.

 

Kontakt:

Mgr. Šárka Seidlerová, pověřená medializací města Bílovce

mobil: 731 181 238, e-mail: seidlerovas@seznam.cz


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz