Janáčkův máj

Moravskoslezský


Inkluzívní výuka na Ostravské univerzitě

Naposledy upraveno: 23.01.2014 11:09

 

Inkluzívní výuka na Ostravské univerzitě

Inkluze je výraz pocházející z latiny. V češtině se dá přesně vyjádřit slovem „zahrnutí“. Inkluzívní výuka pak přesně naplňuje obsah tohoto termínu – zahrnuje všechny studenty, kteří splňují zákonem stanovené podmínky pro terciální vzdělávání, tedy i studenty se specifickými potřebami. Cílem inkluzívní výuky je inovovat jednotlivé studijní obory tak, aby bylo pro studenty se specifickými potřebami (například s pohybovým postižením, postižením zraku nebo sluchu) možné se plnohodnotně zapojit do výuky. Realizovat inkluzivní výuku znamená volit a uplatňovat během studia či výzkumu efektivní pracovní a komunikační postupy respektující zároveň specifické studijní potřeby studenta. Je na místě zdůraznit, že volba „vyrovnávacích“ vzdělávacích strategií musí být podřízena požadavku, aby umožňovala po stránce formální i obsahové korektní průchod studovaným oborem a dosažení potřebného studijního, pracovního nebo výzkumného cíle. Výhodou vytvoření inkluzívního prostředí je zároveň optimalizace vzdělávacích možností pro všechny studenty vysoké školy - například širší nabídka možností plnění podmínek v rámci předmětů (inovace požadavků na studenta), schopnost vyučujícího modifikovat metody výuky, rozšířit hodnotící metody apod.

Předpokladem k realizaci inkluzívní výuky je souhra řady faktorů. Student bez informací o svém budoucím profesním uplatnění, bez potřebné sociálně-právní, psychologické a speciálně pedagogické záštity se jen stěží pustí do vysokoškolského studia. Student bez možnosti nalézt na univerzitě vlídné, přátelské prostředí, respektující jeho odlišnost, jen stěží úspěšně dokončí studium.

Ostravská univerzita je řešitelem projektu Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě (OP VK CZ. 1.07/2.2.00/29.0006) usilujícího o co možná nejefektivnější eliminaci vlivů, které znevýhodňují studium. A ty jsou závislé především na lidech – pracovnících vysoké školy, na jejich postojích, názorech, úctě k ostatním, schopnostech modifikovat samotnou výuku, přijímací řízení, dílčí i závěrečné zkoušky.

Inkluzívní výuka nemůže vzniknout během týdne nebo měsíce. Jedná se o poměrně náročný, dlouhodobý proces změny, inovace. Inovován je nejen samotný předmět na příslušné univerzitní fakultě, ale – obrazně řečeno – inovováno je především myšlení univerzitních pracovníků. V celospolečenském měřítku pak myšlení všech lidí, jelikož intelektuální elita univerzitních pracovišť udává i v oblasti přijetí studentů s odlišnostmi rozhodující směr.

 V rámci kurzu Studenti se specifickými potřebami na vysoké škole, který je pilířem projektu Podpora terciálního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě (OP VK CZ. 1.07/2.2.00/29.0006) mění – inovují vyučující vyučovací metody, metody hodnocení studentů, modifikují studijní podmínky i prostředí, tedy rozšiřují nabídku výukových a studijních materiálů z hlediska obsahového i formálního, aby byly uspokojeny studijní potřeby studentů v nejširším měřítku.

Inovace se dotýká všech fakult Ostravské univerzity. Inovované předměty se dělí na předměty bez ověření, na kterých ještě neparticipují studenti se specifickými potřebami, přičemž se s jejich zapojením počítá do budoucna, a předměty s ověřením, u kterých již došlo k ověření v praxi, tedy k přímé účasti studentů se specifickými potřebami na výuce.

Z důvodu názornosti uvádím na závěr malou statistiku počtu předmětů na jednotlivých fakultách, které byly v rámci projektu inovovány.

 

Statistika inovovaných předmětů na Ostravské univerzitě v Ostravě

 

Fakulta

Předměty s ověřením

Předměty bez ověření

Pedagogická fakulta

13

54

Přírodovědecká fakulta

8

1

Fakulta sociálních studií

2

18

Lékařská fakulta

1

34

Filozofická fakulta

-

1

Fakulta umění

-

2

Celkem

24

110

 

 

                                                                                              Mgr. Ladislava Zezulková

                                                                                           Manažerka publicity projektu


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz