Janáčkův máj

Moravskoslezský


Firmy, které chtějí být inovativní, by neměly zapomínat na vyvážené zapojení žen a mužů

 Firmy, které chtějí být inovativní, by neměly zapomínat na vyvážené zapojení žen a mužů. Tento závěr jednoznačně vyplývá z výsledků projektu Gender v inovacích – inovace 

v klastrech, jehož realizátorem je Národní klastrová asociace.

„Jinak řečeno: firma, která chce být inovativní, by měla dbát na vyvážené zapojení žen
a mužů do svých vývojových, kreativních a rozhodovacích procesů,“ konstatuje prezidentka Národní klastrové asociace (NCA) Pavla Břusková. a dodává, že aktivity projektu Gender
v inovacích – inovace v klastrech,
který je spolufinancován z Norských fondů prostřednictvím Nadace Open Society Fund Praha, úspěšně zvýšily povědomí o přínosech rovných příležitostí žen a mužů v inovačních procesech firem. Členské firmy Moravskoslezského automobilového klastru a Klastru sociálních inovací a podniků SINEC, které díky projektu prošly genderovými audity, jsou si totiž dnes více vědomy možnosti využití tohoto přístupu pro zvýšení inovační úrovně svého podnikání.

 „Společný ženský a mužský pohled na danou problematiku je vždy ku prospěchu věci. A je bez diskuse, že právě smíšené pracovní týmy –  ať už projektové, organizační či výrobní byznys týmy nebo pracovní skupiny zabývající se procesními a výrobkovými inovacemi – jsou nejefektivnější,“ říká Ladislav Glogar, výkonný ředitel Moravskoslezského automobilového klastru, podle něhož mají výborné zkušenosti s pracovním mixem mužského a ženského elementu celosvětovou působnost. „Jednou z nosných aktivit našeho klastru je rozvoj lidských zdrojů, jehož nedílnou součástí je i rovnost příležitostí, tedy genderová rovnost,“ pokračuje Ladislav Glogar a dodává, že vedení klastru by v tomto směru chtělo rozvinout spolupráci zejména s malými a středními podniky, které se touto tématikou zabývají spíše intuitivně, aniž by si přímo uvědomovaly úzkou souvislost mezi genderovou rovností a rozvojem firmy.

Stejného názoru je i Martin Špetla z Klastru sociálních inovací a podniků SINEC: „Jak už
z názvu našeho klastru vyplývá, jeho členové pracují především se zaměstnanci, kteří jsou určitým způsobem znevýhodněni. Ale přestože se s tématikou rovných příležitostí díky tomu setkávají každodenně, je třeba připustit, že si mnohdy neuvědomují, jaký efekt mohou rovné příležitosti, konkrétně genderová rovnost, mít na rozvoj jejich podnikání
a úspěšnost inovací. To bychom chtěli změnit. Kromě toho uvažujeme také o vytvoření etického kodexu našeho klastru, který patří k doporučením vzešlým z genderového auditu,“ uzavírá Martin Špetla.

„Je důležité si uvědomit, že zahrnutí konceptu vyváženosti zastoupení mužů a žen do firemní strategie se často pozitivně projevuje i v ostatních oblastech, které mohou být pro rozvoj firmy zásadní. Například využití ženských talentů tak může přinést řadu zajímavých produktových inovací vedoucích k posílení konkurenceschopnosti produktu na trhu, nebo dokonce otevřít trhy nové,“ vysvětluje Zuzana Polová, manažerka projektu.

 

Kontaktní osoby za NCA:

PaedDr. Pavla Břusková, bruskova@nca.cz, +420 731 505 929

Mgr. Zuzana Polová, polova@nca.cz, +420 777 454 499

www.nca.cz

 


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz