Janáčkův máj

Moravskoslezský


Nejpodstatnějším krokem k rozvoji příhraniční spolupráce byl vznik seskupení TRITIA, shodují se vedoucí představitelé jednotlivých regionů

 

Zástupci Moravskoslezského kraje, Žilinského samosprávného kraje, Opolského vojvodství a Slezského vojvodství, kteří se 17. října potkali v rámci Česko-polsko-slovenského ekonomického fóra 2013, svorně považují za nejpodstatnější krok v rozvoji příhraniční spolupráce společný podpis úmluvy a stanov Evropského seskupení pro územní spolupráci TRITIA (ESÚS TRITIA), ke kterému došlo 3. prosince 2012 v těšínském zámku.

 „TRITIA je uskupení, jehož cílem je realizace společných projektů pro rozvoj a zlepšení životních podmínek téměř osmi milionů obyvatel česko-polsko-slovenského pomezí,“ vysvětluje maršálek Opolského vojvodství Józef Sebesta. Současně připomenul, že zástupci úřadu Opolského vojvodství se mimo jiné účastní i pracovní skupiny pro Operační program polsko-české spolupráce 2014 – 2020 zřízené Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Úkolem členů skupiny je příprava nového operačního programu, jehož předběžná alokace je odhadnuta zhruba na 200 milionů euro. Podle přijatého harmonogramu prací bude programový dokument předán ke schválení Evropské komisi v první polovině roku 2014.

Mezi prioritní témata spolupráce v rámci ESÚS TRITIA patří oblast životního prostředí a energetiky, dopravy, hospodářské spolupráce a cestovního ruchu, pozornost je soustředěna také na krizové řízení, lidské zdroje, vzdělávání, kulturu a sport. „Potřebnost spolupráce našich regionů v těchto oblastech je podpořena identifikací společných problémů a současně je také potenciálem dalšího rozvoje, který tyto oblasti skýtají,“ konstatuje Miroslav Novák, hejtman Moravskoslezského kraje, a dodává, že cílem je také propagace a podpora efektivní mezinárodní spolupráce partnerských regionů. „Svými aktivitami seskupení TRITIA podporuje dialog i politickou debatu, vytváří přeshraniční soudržnost, předkládá a realizuje projekty směřující ke společnému strategickému rozvoji i zjednodušuje každodenní život obyvatel daného česko-polsko-slovenského území. Pro identifikaci potřeb byly vytvořeny bilaterální strategie přeshraniční spolupráce jednotlivých regionů, ze kterých je vytvářena společná strategie rozvoje území ESÚS TRITIA. Součástí strategií jsou návrhy konkrétních aktivit, které by měly být na daném území v příštích letech realizovány.“

Arkadiusz Chęciński, člen Rady Slezského vojvodství, k tomu dodává: „Na příhraniční spolupráci plánuje Evropská unie v letech 2014 až 2020 směřovat více prostředků než v tomto plánovacím období. Seskupení TRITIA bude moci vystupovat jako příjemce unijních fondů – a následně tyto fondy budou rozdělovány mezi subjekty působící v členských regionech seskupení. Po získání právní subjektivity v květnu 2013 ESÚS TRITIA uskutečňuje projekt soustředěný na podporu podnikání na příhraničním území v rámci Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko 2007 – 2013, projekt obnovy cyklotras z města Bielsko-Biała do Žiliny a vyvíjí aktivity pro získání prostředků z Vyšehradského fondu pro úkol spojený s propagací turistiky. Konají se rovněž pravidelná setkání pracovních skupin vojvodských a regionálních zastupitelstev a je zpracován program ochrany ovzduší pro oba regiony.“

Zástupce Slezského vojvodství rovněž připomenul, že historicky první společné setkání představitelů vedení regionů, které dnes tvoří seskupení TRITIA, se uskutečnilo v červnu roku 2009.

Místopředseda Žilinského samosprávného kraje, Jozef Štrba, doplňuje, že spolupráce se zahraničními partnery se v jeho kraji realizovala především v oblasti dopravní infrastruktury. „Jmenovat mohu významné projekty rekonstrukce a modernizace komunikací Turzovka  - Bíla či propojení Rajcza – Oščadnica. Důležité aktivity se objevily i v oblasti kultury. Přínosná byla také vzájemná spolupráce s partnery z obou stran hranice při realizaci projektů Kooperace a Inovativní spolupráce, v jejichž rámci byly zpracovány strategie přeshraniční spolupráce. Součástí strategie je návrh spolupráce v definovaných klíčových oblastech, který slouží také jako podklad pro přípravu programového období 2014 – 2020.“ Jozef Štrba také dodává, že k aktivitám seskupení TRITIA  patří rovněž budování a propagace společné „značky“ a obrazu velkého, společného a přitažlivého přeshraničního území,  které by našlo uplatnění nejen v oblasti rozvoje turismu,  ale také při posilování ekonomického a konkurenčního potenciálu území s přínosem pro jeho obyvatele. Důležitou oblastí je mimo jiné spolupráce při strategickém a územním plánování a koordinace aktivit jednotlivých subjektů, aby si nekonkurovaly, nemíjely se, ale navzájem se doplňovaly a investicemi a aktivitami na různých stranách hranice dosáhly synergického efektu.


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz