Janáčkův máj

Moravskoslezský


Centrum Pyramida - pomocná ruka studentům se specifickými potřebami

Naposledy upraveno: 18.04.2013 11:28

 

Centrum Pyramida - pomocná ruka studentům se specifickými potřebami

Pyramida - stavba, která má pevnou základnu a stupeň po stupni míří vysoko k nebi. Takové je vlastně i centrum, vytvořené pro potřeby studentů se specifickými potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě. Nabízí oporu v počátcích studia a poskytuje pevné a jisté zázemí až k pomyslné špičce pyramidy – ukončení studia a dosažení vysokoškolského vzdělání.

Specifickou vzdělávací potřebou se rozumí zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění. Může jím být zrakové postižení, sluchové postižení, porucha dorozumívacích schopností, tělesné postižení nebo vícečetné postižení. Dále k nim řadíme i dlouhodobé nemoci, specifické vývojové poruchy učení, narušení komunikačních schopností a chronická somatická onemocnění.

Centrum Pyramida – centrum podpory studentům se specifickými potřebami  (www.pyramida.osu.cz) -  má své zázemí v prostorách univerzitní knihovny v Ostravě na Bráfově ulici. Jeho referentem je pan Petr Figala, který – pokud jste studentem se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním – se stane spolu s fakultním koordinátorem vašim průvodcem při studiu. Zajišťuje totiž správný chod všech služeb tohoto univerzitního poradenského centra.

Pan Figala se rád podělil o své zkušenosti při práci v Pyramidě.

·         Pane Figalo, kdy bylo Centrum Pyramida založeno?

Pyramida byla založena v září roku 2008, fungujeme tedy pátým rokem. Já sám jsem zaměstnancem Pyramidy třetím rokem.

·         Jaké služby nabízíte studentům se zdravotním postižením?

Především je to služba studijní nebo osobní asistence. To zahrnuje doprovod nebo pomoc při přemisťování imobilních studentů nebo studentů se zrakovým postižením, orientaci v prostoru, pomoc při studiu. Organizujeme i zapisovatelskou a vizualizační službu pro studenty s postižením sluchu, případně pro studenty, kteří mají určitá fyzická omezení při písemném záznamu (studenti s pohybovým postižením). Dále zajišťujeme i tlumočnický servis u zkoušek nebo na tutoriálech. Tlumočníky jsou absolventi kurzů znakového jazyka. Určitým typem pomoci jsou i knihovnické služby - poskytování audio- a videodokumentů pomoc při vyhledávání v knihovním katalogu nebo v informačních databázích univerzity, knihovna poskytuje těmto studentům i delší výpůjční lhůty. Pokud se student ocitne v komplikované rodinné nebo osobní situaci, nabízíme i službu konzultanta – psychologa.

 

 

 

·         Pokusil byste se  popsat, jak vypadá Vaše spolupráce s jedním konkrétním studentem s postižením?

Myslím, že nejlépe se to dá popsat na studentovi s těžkým zrakovým postižením. Tam začíná práce v okamžiku, kdy se uchazeč hlásí na určitou fakultu. Kontaktuje mě jakožto referenta s tím, že má zájem o určitý obor. Pokud vybraná fakulta neklade podmínky ohledně zdravotního stavu, uchazeč podá přihlášku, ve které si zvolí zohlednění specifických potřeb. Následně mu modifikujeme podle jeho potřeb přijímací řízení. Konkrétně u tohoto nevidomého studenta upravíme elektronický test do podoby, aby mohl sám pracovat s odečítačem na počítači.

Po úspěšném absolvování přijímaček a zápisu ke studiu si prostuduji jeho strukturu předmětů a začínám pracovat s fakultním koordinátorem na modifikaci jeho studia či přesněji na modifikaci plnění stanovených podmínek (v souladu s akreditací). Je nutné vytvořit podmínky pro studium ještě před tím, než se uchazeč ke studiu přihlásí. Naším cílem je inkluze – tedy přirozené začlenění studenta s postižením do studia a vytvoření rovných podmínek ke studiu a vzdělání. Student s postižením zraku by měl mít možnost studovat v podmínkách přizpůsobených jeho handicapu, ale zároveň se jeho postižení nesmí stát důvodem k zvýhodňování tohoto studenta, různým úlevám při studiu.

Ostravská univerzita se za tímto účelem stala tvůrcem inovativního projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě (OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006), jehož cílem je otevřít cestu ke studiu lidem se zdravotním postižením. Součástí projektu jsou  také e-learningové kurzy pro pedagogy Studenti se specifickými potřebami na vysoké škole, zaměřené na jednotlivé typy postižení. Když se přidržím zmíněného studenta se zrakovým postižením, pak je to kurz Vytváření podmínek pro osoby se zrakovým postižením, kde se odborná veřejnost učí identifikovat potřeby studenta se zrakovým postižením, rozeznávat bariéry ve studijním prostředí, seznámí se s technologiemi a kompenzačními pomůckami pro zrakově postižené. Pro zájemce doporučuji prostudovat si informace na stránkách Centra Pyramida http://pyramida.osu.cz/ nebo http://projekty.osu.cz/svp/index.php.

·         Jaký je další postup v práci se studentem se zrakovým postižením?

Oslovím vyučující s požadavkem na povinnou literaturu, zvláště tehdy, pokud daná literatura existuje pouze v tištěné podobě a je nutné ji převést do elektronické formy vhodné pro konkrétní studentův software. V průběhu studia vyžadujeme veškeré materiály předem nebo ihned po přednášce, abychom je mohli opět převést do elektronické formy přizpůsobené potřebám nevidomého studenta. Po dobu semestru plní student úkoly zadané vyučujícím a vyplývající ze studia.

 Ve zkouškovém období odevzdává student seminární práce a samotné zkoušky vykonává po individuální domluvě s vyučujícím. V období před státnicemi může student využít individuální konzultace s  vedoucím diplomové práce nebo s jednotlivými vyučujícími.

·         Kolik studentů se specifickými potřebami momentálně využívá služeb Centra Pyramida a jaké je jejich rozvrstvení na jednotlivých fakultách?

V současnosti máme 34 studentů se zdravotním postižením. Od založení Pyramidy se jejich rozvrstvení dost mění. Tradičně nejvíce těchto studentů má pedagogická a filozofická fakulta, v současnosti ale tito studenti posílili řady i na fakultě sociálních studií a lékařské fakultě. Zastoupení mají i na přírodovědecké fakultě a fakultě umění.

·         Který typ postižení u studentů převládá?

Tradičně nejvíce jsou mezi studenty zastoupeny specifické poruchy učení. V současnosti jsme ale zaznamenali nárůst studentů s psychickými problémy, které vyžadují zohlednění při studiu. Druhým nejrozšířenějším typem postižení našich evidovaných studentů je pohybové postižení. Počet zrakově a sluchově postižených studentů je zhruba vyrovnaný, ty bychom mohli co do počtu zařadit na třetí místo.

Pane Figalo, co Vám osobně v práci přináší největší radost?

Největší radost mám určitě tehdy, když se povede vyřešit nějaký konkrétní problém studenta. Pokud je to student, kterého znám od prvního ročníku, tak potom záležitosti v závěru studia, hlavně pokud se podaří studentovi úspěšně odstátnicovat. A určitou radost přináší i spolupráce s kolegy napříč fakultami,  která je tady na Ostravské univerzitě v Ostravě  myslím velmi dobrá.

 

Děkuji za poskytnutý rozhovor

 

                                                                                                                  Mgr. Ladislava Zezulková

                                                                                                               Manažerka publicity projektu


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz