Janáčkův máj

Moravskoslezský


Radvanická firma vyvinula vodní vaky pro bezpečnější odstřel ledových bariér

 Zamrzlé řeky i vodní nádrže v posledních týdnech přinesly mnoho radosti dětem, které zde bruslí nebo jen tak dovádějí. Souvislý ledový povrch se však při oteplení začne bortit a ledové kry mohou přehradit vodní tok nebo vytvořit v řece doslova špunt, což může způsobit lokální nebo i rozsáhlejší povodně.

Hasiči, kteří tyto bariéry odstraňují, musejí vždy jednat velmi rychle, na vše mají málo času. A když je nutný odstřel ledu v blízkosti obydlí nebo mostů, musí eliminovat veškeré negativní vlivy trhacích prací, což je rozlet, seizmika a další. A to byl až donedávna docela problém… S řešením přišla ostravská firma VVUÚ, která ve spolupráci s pardubickou Explozií vyvinula již v roce 2015 speciální vodní vaky a postup pro bezpečný odstřel ledových bariér. Tyto vaky minimalizují rozlet ledu do okolí a tlumí i samotný výbuch, čímž je tato technologie pro odstřel ker bezpečnější. „Hasiči obvykle při rozrušování souvislé ledové vrstvy vkládají trhaviny do předem připravených otvorů pod led. Energie vzniklá výbuchem způsobí, že kusy ledu se rozletí do okolí. Rozlet ledu je většinou rozsáhlý a špatně se reguluje, proto je možné tento způsob využít pouze na volných plochách, kde nehrozí zasažení okolních objektů,“ vysvětluje Ing. Tomáš Dorazil ze společnosti VVUÚ, a.s., a pokračuje: „V rámci výzkumu jsme proto navrhli speciální vodní vaky, které působí na nálož jako vodní ucpávka. Nálože nejsou vkládány pod led, ale na něj. Energie výbuchu působí na ledovou vrstvu seshora a do okolí je pouze rozstříknuta voda z vaku. Vodní vaky je možné libovolně rozmístit nebo podle potřeby i na sebe navrstvit, a tím zvýšit přenos energie výbuchu na ledovou vrstvu. Vaky mohou být použity nejen na rozlamování souvislých ledových ploch, ale i jako bezpečnostní překrytí při odstřelu nahromaděných kusů ledových ker.“

Předmětem výzkumu byly nejen samotné vaky a jejich provedení, ale především technologie jejich použití. Konstrukce vaku umožňuje směřování energie jak kolmo pod vak (na ledovou vrstvu), tak i do strany. Výbuchem trhaviny je tedy možné nejen led rozrušit, ale i „postrčit“ požadovaným směrem. „Technologie využívá malých, přesně sekvenčně časovaných naloží, které je možné postupně ve stanovených intervalech odpalovat. Tímto efektem se násobí energie výbuchu, což ve výsledku znamená dosažení stejného efektu s podstatně menším množstvím trhaviny,“ pokračuje Ing. Dorazil. „Další výhodou je zkrácení času přípravy a zvýšení bezpečnosti pro zasahující hasiče. Do ledu není potřeba vytvářet otvory pro vkládání náloží a nálože se nemusejí připevňovat na speciální úchytné kříže. Tato činnost je poměrně zdlouhavá a nese sebou riziko prolomení ledu a propadnutí hasičů do vody. V případě vaků se nálože vkládají do speciální kapsy, která je součástí dna vaku. Tato činnost se vždy provádí na břehu, mimo vodní tok. Vaky se poté bezpečně rozmístí po zamrzlé ploše a naplní vodou.  V některých případech, při použití jednoho z typů vyvinutých vaků, není dokonce nutné, aby hasiči vstupovali na led. Samotný odstřel je pak dílem okamžiku.“    

Pracovní tým tvořený experty ostravské společnosti VVUÚ a pardubické Explosie řešil téma regulovaného odstřelu ledových ker s použitím trhavin od roku 2013 do konce roku 2015 v rámci projektu Speciální přesně sekvenčně časované nálože pro řešení krizových situací z programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2010–2015. Řešitelský tým úzce spolupracoval také s Českým báňským úřadem a s Hasičským záchranným sborem Hodonín.

 

 

Společnost VVUÚ, a.s., byla v roce 1952 založena jako Vědecko-výzkumný uhelný ústav s původním posláním řešit především problematiku bezpečnosti a technologií používaných v hlubinných dolech a těžkém průmyslu. Postupně  byly  v areálu společnosti  v Ostravě-Radvanicích vybudovány speciální zkušební  štoly  a prostory pro zkoušky požárů, výbuchů paliv, prachů, plynů a jejich charakteristik a další specializované   laboratoře  a zkušebny související s problematikou výbušnosti a hořlavosti. Vznikly  zkušebny  lan, důlních strojů a vybraných technologií,  zkušebny  a sklady výbušnin,  zkušebny  proudění, prašnosti, vzduchotechnických a filtračních zařízení pro hornictví  a  další obory a  technologie  průmyslu a energetiky.

V roce 1992 byl podnik transformován do podoby dnešní akciové společnosti, která se stala významným a vyhledávaným partnerem v oblasti bezpečnosti a prevence a dále v projektech vědy a výzkumu i při vývoji a zkouškách nových výrobků.

Společnost spolupracuje s významnými experty, státními institucemi, universitami a specializovanými pracovišti na různých projektech a úkolech vědy a výzkumu.

Více na www.vvuu.cz.

 

 


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz