Janáčkův máj

Moravskoslezský


Při rozvoji kraje mohou velkou úlohu sehrát klastry

 Národní klastrová asociace (NCA) představila vedení Moravskoslezského kraje výsledky výzkumu prováděného v rámci projektu CluStrat. Ten prokazuje, že klastry mají velký potenciál k rozvíjení nových oborů, které by mohly přispět ke zvyšování inovační úrovně regionu i k vytvoření nových pracovních míst.

 „Naše mapování Moravskoslezského kraje přineslo konkrétní poznatky o tom, které technologie, produkty či služby předjímají budoucí potřeby společnosti a na kterých by ve svém rozvojovém programu mohl stavět nejen Moravskoslezský kraj, ale i jednotlivá města regionu,“ vysvětluje Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrové asociace.

Podle Martina Sikory, náměstka hejtmana pro regionální rozvoj Moravskoslezského kraje, vedení kraje zmíněnou aktivitu Národní klastrové asociace vítá. Navíc kraj se zapojením klastrů do svých rozvojových aktivit počítá: „Činnost klastrových organizací podporujeme dlouhodobě. V době, kdy zde bylo zakládáno největší množství klastrů, podporoval kraj jejich počáteční rozvoj prostřednictvím individuálních dotací. V současné době podporuje činnost klastrů v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. Klastry mohou požádat v dotačních programech o dotaci např. na zpracování projektové dokumentace nebo na projekty v oblasti vědeckovýzkumné činnosti. S podporou klastrových organizací se počítá také do budoucna, což je deklarováno v Regionální inovační strategii Moravskoslezského kraje na léta 2010 - 2020. Z tohoto strategického dokumentu vychází v současné době připravovaná S3 strategie, která bude umožňovat čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v dalším programovacím období. Do přípravy této strategie jsou zapojeni také zástupci klastrů.“ 

Výsledky výzkumu, který Národní klastrová asociace provedla, poukázaly například na biomedicínský výzkum a vývoj, což je vynořující se obor související se stárnutím populace. „Jinou oblastí je aktivní životní styl a programy pro specifické skupiny obyvatel, k nimž patří například lidé s nejrůznějším omezením. Těm zpřístupňuje krásy regionu projekt Cestování bez bariér, který rozvíjí KLACR – Moravskoslezský klastr cestovního ruchu. Investovat bychom v regionu měli také do projektů souvisejících se zelenou ekonomikou nebo udržitelnou mobilitou, k nimž patří inovační úspěchy v oblasti energetického využití odpadů či připravenost na čistou dopravu s využitím elektromobilů. Přelomovou součástí regionální rozvojové politiky by se mohla stát identifikace a systémová podpora začínajících firem s potenciálem rychlého růstu. To je něco, co nám chybí a co by v konečném důsledku vedlo k rozvoji nových oborů v podnikání, k internacionalizaci a rostoucí prosperitě regionu,“ podotýká prezidentka NCA s tím, že prostředí klastrů má schopnost tyto nové přístupy uvádět v život. Zajímavým prvkem, který projekt CluStrat nabízí, je využití kreativity a inovační schopnosti žen, či respektování potřeb a požadavků žen jako cílových spotřebitelů na trhu, což podle výsledků průzkumů firmy zatím neobjevily.  Podobně je zatím nevyužit potenciál minoritních skupin v oblasti inovací. Právě stimulace nových růstových oblastí se může podle Pavly Břuskové stát jedním z cílů regionální inovační strategie a klastrové politiky v kraji. „Moravskoslezský kraj má v této oblasti obrovský potenciál,“ zdůrazňuje prezidentka NCA.


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz