Janáčkův máj

Moravskoslezský


Výuka metodou CLIL již na AHOLu zdomácněla

– AHOL - SOŠ

Metoda CLIL (tj. Content and Language Integrated Learning – obsahově a jazykově integrované učení) má po dvou letech mezi vyučovacími metodami na AHOL – Střední odborné škole již své stálé místo. Její nespornou výhodou je fakt, že angličtinu neučí jako zvláštní předmět, ale organicky ji začleňuje do výuky odborného předmětu, a to interaktivní formou. Žáci se tak mají možnost seznámit s odbornou terminologií daného oboru a současně si rozšířit svou schopnost konverzovat v cizím jazyce.

Na AHOL – SOŠ je CLIL již třetím rokem realizován díky účelové dotaci z rozpočtu statutárního města Ostravy, č. projektu 1267/2012/SVŠ.

            V letošním školním roce touto progresivní metodou studují žáci oborů Diplomatické služby a Public Relations (základy diplomacie a zeměpis), Pedagogické lyceum (pedagogiku a psychologii), Podnikání a obchod, Bankovnictví a pojišťovnictví, Sportovní management (marketing a management). V hodinách, kdy vyučující buď sám ovládá anglický jazyk na takové úrovni, že je v něm schopen vyučovat, nebo ve spolupráci s lektorem, žáci pracují s prezentacemi a pracovními listy podle originální metodiky, kterou si každý pedagog na své hodiny vytváří.

A protože podstatnou roli ve výuce hraje technika, byla pro výuku CLILem na AHOL – SOŠ zařízena nová učebna s dvanácti kvalitními jazykovými místy. Jejím jádrem je speciální mixážní pult, u nějž učitel koriguje práci žáků – pouští ukázky textů, videa, nahrává projev žáků. Ti pracují se sluchátky, aby se navzájem nerušili a aby měl učitel možnost zohlednit individuální tempo jejich práce. Nutným standardem je pak promítací plátno, dataprojektor a kvalitní ozvučení učebny. „Investice do nových forem výuky a nového vybavení se nám již vracejí v podobě lepší jazykové vybavenosti žáků, jak ukázala i poslední zahraniční odborná praxe v Londýně, realizovaná v rámci projektu Leonardo. Hodnocení účastníků víc než výmluvně potvrzuje, že začlenění cizího jazyka do běžných vyučovacích hodin je správnou cestou, jak moderně učit cizí jazyk s důrazem na jeho použití v praxi,“ shrnuje dosavadní zkušenosti s touto novou formou výuky ředitelka školy, Ing. Radmila Sosnová.

 


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz