Janáčkův máj

Moravskoslezský


Profesní stáže studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

Naposledy upraveno: 21.10.2013 11:13

 

Najít na Ostravsku vhodné zaměstnání je obzvlášť v současnosti docela oříšek i pro zdravého jedince. Co teprve pro člověka s některým typem postižení…

Součástí projektu Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě, reg. č. OP VK CZ.1.07/2.2.00/29.0006, realizovaného týmem pracovníků Katedry speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě, jsou i  profesní stáže pro studenty znevýhodněné z důvodů zdravotního postižení nebo nepříznivých sociálně-ekonomických okolností.

Jejich prvořadým cílem je navodit dlouhodobou spolupráci s vybranou institucí, nejlépe tedy najít potenciálního zaměstnavatele pro vybraného studenta. Jak informuje Mgr. Hana Novohradská, která v rámci projektu řídí výběr studentů a pomáhá s nalezením vhodné instituce pro praxe, studenti jsou velice aktivní a ve většině případů si sami vyhledávají a zajistí místo pro vlastní stáž. Nejlépe totiž vědí, co jim samotným „sedí“ s ohledem na studovaný obor, budoucí profesní orientaci, očekávání a zájmy.

Po dobu trvání projektu tak již proběhlo celkem pět stáží z plánovaných deseti. Instituce, které se zajištěním praxe zapojily do projektu, jsou velmi rozdílného charakteru. Například Základní umělecká škola v Moravské Ostravě (http://www.zus-sokolska.cz/) poskytla měsíční stáž studentce s těžkým zrakovým postižením. Praxe proběhly také v Diagnostickém ústavu pro mládež v Ostravě-Kunčičkách (http://www.dum-ostrava.cz/) a Základní škole v Ostravě-Mariánských horách (www.zskarasova.webnode.cz).

 Zajímavé zkušenosti získala i studentka speciální pedagogiky Petra P. (studentka se specifickou poruchou učení – dyslexií) která absolvovala měsíční praxi na soukromé škole PORG v Ostravě-Vítkovicích (www.porg.cz). Na škole  zastávala pozici asistenta pedagoga především v první a druhé třídě. S vedoucí stáže dále vedla hodiny matematiky s nadanými dětmi. „Pro nadané děti jsem vypracovávala pracovní listy, které jsme v hodinách matematiky používali. Měla jsem možnost žákům úkoly zadávat, opravovat a také hodnotit. K dalším činnostem, které jsem vykonávala, patřilo také doprovázení dětí na oběd, hlídání dětí v družině, hraní her s dětmi a další pomocné práce“, informuje o své stáži Petra P. I pro ni se díky této zkušenosti odkrývá vize budoucí spolupráce a profesního uplatnění na škole. „Na škole pracuji již druhým rokem. Vedu kroužky, které jsou součástí školní družiny, a to kroužek břišních tanců a mažoretek. V budoucnu si dovedu představit i možnost širší spolupráce, např. jako asistent pedagoga, kterého jsem vykonávala během své stáže.“

Náplň stáží je velmi různorodá, vždy však musí být v souladu se studijním oborem. Povinnosti studentů během praxe jsou velmi „košaté“ – studenti musí konzultovat poznatky s metodikem stáže, účastnit se hospitací ve výuce a hospitovanou výuku dále konzultovat (pokud se jedná o školské zařízení), seznamovat se s novými metodami práce, spoluúčastnit se výchovně-vzdělávacích, případně i kompenzačních činností dětí a mládeže (např. v prostředí diagnostického ústavu). O měsíční stáži musí studenti podávat podrobnou zprávu (autoevaluaci).

Měsíční praxe studentů fungují v českém vysokoškolském systému již dlouhou dobu. Jsou povinnou součástí studia v učitelských oborech na  Pedagogické i Filozofické fakultě. Nejednou se stane, že student se během praxe osvědčí a škola má s ním zájem spolupracovat i v budoucnu, v počátcích jeho pedagogické činnosti. Studenti se specifickými vzdělávacími potřebami mají šance na společenské uplatnění a nastartování kariéry ztížené vlastním postižením nebo nevýhodnou sociálně-ekonomickou situací. Projekt Podpora terciárního vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Ostravské univerzitě v Ostravě nabízí těmto studentům prostřednictvím profesních stáží možnost zvýšit své šance na pracovním trhu. V české společnosti, jejíž integrační snahy jsou mnohdy jen „výkřikem do tmy“, je každý projekt tohoto charakteru přínosný minimálně pro ty, kterých se bezprostředně týká. Nezbývá nic než doufat, že v budoucnu jej budou považovat za přínosný i ti, ke kterým byl osud štědřejší a život prožívají bez zdravotního postižení.

 

                                                                                                        Mgr. Ladislava Zezulková

                                                                                                      Manažerka publicity projektu


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz