Janáčkův máj

Moravskoslezský


Bilingvní výuka na AHOL – SOŠ

– AHOL - SOŠ

Vysvědčení, které studenti 3. ročníků AHOL – Střední odborné školy ve čtvrtek 27. června 2013 obdrželi, obsahovala poprvé zvláštní doložku ministerstva školství oznamující, že odborné předměty žáci absolvovali v angličtině. Škola tak navázala na dřívější úspěšný projekt výuky metodou CLIL, kdy vybrané předměty byly vyučovány částečně anglicky. Pro studenty, kteří vykazovali v cizím jazyce značný pokrok, byla logicky dalším krokem bilingvní výuka.

 

Ve školním roce 2012/2013 se týkala oborů Sportovní management, Bankovnictví a pojišťovnictví a Pedagogické lyceum, kdy žáci v angličtině absolvovali Psychologii a Marketing a management. V příštím roce se předpokládá, že jejich řady rozšíří žáci oborů Ekonomika v multimediální sféře a Diplomatické služby a Public Relations, kteří si své znalosti angličtiny vytříbí ve studiu Učební praxe, Komunikativních dovedností a Public Relations.

 

Škola při výběru předmětů pro bilingvní výuku klade důraz zejména na to, aby se student kromě běžné konverzace dokázal orientovat i v odborné slovní zásobě oboru, kterému se věnuje a u něhož se předpokládá, že v něm bude pokračovat i na vysoké škole či ve svém budoucím zaměstnání. Výuka proto probíhá v odborné učebně za využití digitálních technologií; důraz je kladen na metody, které ze strany žáka vyžadují aktivní účast na hodině, orientaci v odborném textu, vyhledávání informací i pohotovou reakci v rozhovoru.

 

První zkušenosti jsou více než povzbudivé – krom prokazatelného zlepšení všech účastníků projektu v anglickém jazyce jsou zde již první reference z odborných praxí, kde výsledky bilingvní výuky s uznáním hodnotili i garanti praxe. A nejlepší referencí je pak podíl těchto studentů na tlumočení pro charitativní organizaci, kde prokázali pohotovost a především bezpečnou znalost cizího jazyka nad rámec běžných učebních osnov.

 

Projekt, který probíhá na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-20323/2012-25 ze dne 21.5.2012, se škole podařilo zrealizovat díky dotaci Statutárního města Ostrava ve výši 700 000,- Kč. Vzhledem k jeho úspěšnosti se počítá s jeho pokračováním i do dalších let.

 

 


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz