Janáčkův máj

Moravskoslezský


Téma: Legalizace marihuany? Jen pro nemocné

Konopná mast Carun. Zdroj:www.konopnyshop.cz

 Mediální evergreen „Legalizace marihuany“ čeká posun. Připravované uzákonění, které nyní prochází legislativním procesem, nebude znamenat volné pěstování pro každého a beztrestné kouření trávy na ulici. Marihuanu budou mít k dispozici jen opravdu vážně nemocní. Každopádně na našem evropském prvenství v kouření marihuany se to již těžko podepíše.

Podle posledních studií kouří v Česku marihuanu nejvíce školáků a studentů z celé EU. Již po několik let na tom není nic překvapivého. Nově to půjde i legálně, ale s jistým omezením. Dostupná bude jen pro vážně nemocné pacienty. Ti, kteří by si ji tehdy chtěli „jen tak“ kouřit či pěstovat, na to budou muset mít řádný lékařský předpis. Studenty nevyjímaje.

Česko se odhodlalo po vzoru mnoha zemí bořit mýty a odstranit bariéry. Konopí bude pro nemocné legálně k dispozici v lékárnách. Přesto tu je několik zádrhelů. Ministerstvu zdravotnictví se původně nelíbil návrh vytvořit státní agenturu, která by na pěstování konopí dohlížela. Chtělo konopí pouze dovážet. Nově resort navrhuje odklad až dva roky k udělení povolení k pěstování a vyřešení všech nešvarů zlomového rozhodnutí pro zdravotnictví a hlavně nemocné. Novela by měla platit od následujícího roku.

Pacienti s nádorovými onemocněními, roztroušenou sklerózou či zeleným očním zákalem mají šanci utišit své chronické bolesti legální léčbou. Na příznivé účinky konopí nedají dopustit a často končí u soudu. Za zvlášť závažný zločin nebezpečného nakládání s omamnými a psychotropními látkami jim hrozí sazba od dvou do deseti let vězení. Perzekuovány jsou tisíce nemocných lidí, kteří pokoutně pěstují několik rostlinek konopí indického nebo si obstarávají marihuanu na černém trhu.

O licence se strhne mela, pryč s dovozem

O pěstování konopí a udělení licence v počtu od 3 do 10 kusů pro české farmy bude velký zájem. Léčba konopí má ve světě prokazatelné úspěchy, což se projeví v poptávce po nich. S dovozem nesouhlasí současní čeští výrobci konopných produktů, kteří věří, že dokážou poptávku uspokojit vlastním pěstováním a trh zásobovat určitě levněji, než z dovozu. Připraveni jsou i na výrobu léčivých přípravků. Technologicky jsme na výrobu připraveni. Profesionální výrobě se nebráníme. Chtěli bychom vyrábět i další produkty s výtažkem z konopí. Pokud bude legislativa schválena, měly by mít přednosti ti, kteří mají se zpracováním rostlin zkušenosti a dokonale ji znají,“ říká Jiří Stabla, zástupce výrobce Carun s tím, že jsou určitě schopni vyrobit dávku pro pacienty levněji, než je běžně uváděná částka v řádu desetitisíců korun.

Tuzemské pěstování dokáže lépe a pružněji zajistit potřebný rozsah konopných produktů s rozdílnými obsahy a vzájemnými poměry účinných látek. Pacientům bude dostupná efektivní léčba a lidé by neměli vyhledávat alternativy z černého trhu.

Konopná mast Carun. Zdroj: konopnyshop.cz

První legální výrobky z konopí na trhu

Na trhu jsou však již nyní legálně k dispozici zdravotnické produkty z konopí. Jsou navíc řádně registrované. Jak je to možné? Splňují zákonem povolenou hranici 0,3 procenta obsahu zakázané psychotropní látky THC.

Firmě Carun se podařilo jako první registrovat léčebnou mast z konopí, která pomáhá proti kožním chorobám, jako je lupénka nebo atopický ekzém, a bolestem. V současné době je firma jediným českým výrobcem, který vyrábí zdravotnický prostředek z celých rostlin konopí botanického druhu. Státní povolení získala díky tomu, že mast vyrábí z technického konopí (cannabis sativa), které má nízký obsah zakázané psychotropní látky THC, zato avšak obsahuje léčivé kanabinoidy, zejména kanabidiol (CBD). Pomohla jí znalost dosavadní legislativy. Zdravotní prostředek je k dostání v lékárnách bez receptu. Podle jednatele firmy Jiřího Stably, který je i provozovatelem největšího prodejního online portálu www.konopnyshop.cz není THC nejdůležitější látkou pro léčbu. V konopí jsou stovky účinných látek, které mají větší význam pro zevní aplikace.

Konopná mast je vyrobena z výhradně českých surovin a obsahuje výtažek z BIO konopí českého ekologického zemědělství. Nemá žádnou známou kontraindikaci, je vhodný také pro těhotné ženy a děti. Nebyla u něj zaznamenaná žádná alergická reakce. Konopná mast Carun je první registrovaný zdravotnický prostředek třídy I, vyráběný v ČR a splňující certifikační podmínky ISO 13485.

Lékárny budou mít monopol, zákaz samoléčby

Vzhledem k tomu, že bude možné konopné medikamenty prodávat pouze v lékárnách je s domácím pěstováním amen. Samotné škodlivé kouření bude minoritní záležitostí. Lidé si dnes podomácku vyrábějí například masti – rostliny míchají s vepřovým sádlem, kdy se lépe uvolňují léčivé látky. Další oblíbenou metodou je inhalování výparů, takzvaná vaporizace, při které se nevytváří škodliviny jako při spalování. Dále užívání konopného másla, oleje a lihové tinktury. Nemocní ale nemají většinou dost sil a nechtějí spoléhat na nejisté výsledky domácího snažení. Léky od specialistů jsou jistější.

Proč schválit léčebné produkty z konopí?

Marihuana patří v Česku mezi omamné látky, povoleno není ani její pěstování a používání k léčebným účelům lékařské využití konopí, přestože má ve světě prokazatelné úspěchy. Konopí zabíjí rakovinné buňky a pomáhá při kožních problémech. Pacienti trpící Alzheimerem, roztroušenou sklerózou mají větší šanci utišit svou bolest. Pokusy potvrzují, že konopí může ulevit od chronické bolesti. Léčí encefalitidu, neuralgii nebo AIDS. Ve světě mnozí lékaři konopné přípravky využívají i na léčbu artrózy a revmatismu, pomáhají epileptikům i lidem trpícím zákeřnou Parkinsonovou nemocí, při léčbě anorexie i kožních nemocí jako nepříjemného atopického ekzému a lupénky.

Na téměř všechny zmíněné nemoci existuje i alternativní lék. Ovšem ten má buď výraznější vedlejší účinky, slabší léčebný efekt, anebo je dražší, případně se hůře dávkuje.

Konopí je pro pacienty v přísně kontrolovaném režimu dostupné v řadě vyspělých států, jako jsou Kalifornia v USA a další americké státy, Izrael, Kanada, Itálie, Švýcarsko, Nizozemsko, Rakousko, Německo, Španělsko.

Nový zákon by přeřadil léčebné konopí ze seznamu kontrolovaných látek číslo 3 do seznamu číslo 1. To bude znamenat, že zacházení s konopím nebude vyžadovat zvláštní povolení, pacienti ho budou dostávat na předpis.

O tom, že konopí má vedle psychoaktivních i léčebné účinky, je lidstvo přesvědčeno odnepaměti. Odvěká medicína využívala všech částí rostliny od květů po kořeny konopí pro jeho všestranné a nepřekonatelné léčivé účinky.  Ještě v padesátých letech minulého století naprosto otevřeně léčebné účinky konopí, převážně jeho antibiotické a analgetické vlastnosti. Pak se však v Česku na dlouhá léta nad výzkumem této rostliny a především nad jejím legálním léčebným užitím zavřela voda.

Kterých zákonů se novelizace dotkne?

Novela mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Legislativní regulace pěstování konopí v ČR:

 • Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
 • § 5 (5) Povolení k zacházení se nevyžaduje k získávání, skladování a zpracování konopí k účelům průmyslovým (pro vlákna a semena) a pokusnickým, jakož i k obchodu s konopím za těmito účely.
 • § 15 Zakazuje se získávat konopnou pryskyřici a látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů z rostliny konopí (rod Cannabis).
 • § 24 Zakazuje se pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů.
 • § 29 Ohlašovací povinnost osob pěstujících konopí

Osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m2 jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě do konce května výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy, odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstováno konopí v příštím kalendářním roce, v průběhu vegetace a sklizně údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění konopí, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jeho zneškodnění, do konce prosince příslušného kalendářního roku výměru pozemků, které byly oseté konopím, výměru pozemků, ze kterých bylo sklizeno konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního území, nebo identifikačního čísla půdního bloku, případně dílu půdního bloku evidence půdy, množství sklizeného konopí, semene konopí, hmotnost, sklizňový rok konopí prodaného nebo jinak převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele.

Co je marihuana?

 • Jde o omamnou látku, která se vyrábí usušením květenství samičích rostlin konopí s obsahem nad 0,3 procenta THC. Název marihuana vychází ze španělského marijuana.
 • Nejpodstatnější chemickou složkou jsou kanabinoidy. Hlavní biologicky aktivní látkou zodpovědnou za psychotropní stav je THC.
 • Analgetické antibiotické a sedativní účinky má druhý, téměř vždy zastoupený kanabinoid tj. kanabidiol (CBD).
 • Marihuana připravená z velmi kvalitního konopí a velice pečlivě pěstovaná může mít kolem dvanácti procent THC v sušině. Běžně se jeho obsah pohybuje okolo 5 až 10 mg na gram.
 • Třes a poruchy svalového napětí, např. u Parkinsonovy choroby, roztroušené sklerózy

Druhy konopí rostoucí u nás

 • Konopí seté (Cannabis sativa) neboli technické konopí se pěstuje i u nás. Obsah THC má do 0,3 %. Využívá se v textilním průmyslu na lana, plachty, pytle. Vylisovaný olej ze semínek se užívá v potravinářství a kosmetice.
 • Konopí indické (Cannabis indica) má na listech a samičích květenstvích vrstvičky pryskyřice, která obsahuje látky cannabinoidy. Zatím bylo z této skupiny popsáno zhruba 60 látek. Nejznámější jsou cannabidiol a THC, jehož psychoaktivních vlastností se využívá k výrobě marihuany a hašiše.
 • Konopí rumištní (Cannabis ruderalis) je plevelnou rostlinou zavlečenou k nám z jižní Ukrajiny.

Co je THC (delta9-tetrahydrokanabinol)?

 • Je hlavní psychotropní látkou pryskyřic, přisuzuje se mu 75 až 100 procent psychických účinků.
 • Jeho množství v rostlině kolísá takřka od nuly až po 95 procent z obsažených kanabinoidů.

Na které diagnózy se bude moci konopí předepisovat:

 • Chronické a neztišitelné bolesti u řady chorobných stavů – křeče, onkologické bolesti, revmatoidní artritida
 • Kožní poruchy jako atopický ekzém, lupénka
 • Neuropatie (poruchy nervových vláken), po chemoterapii, u HIV/AIDS, u stavů po encefalitidách (zánětech mozku)
 • Zelený zákal
 • Nechutenství u pacientů s nádorovými onemocněními a HIV/AIDS a ztráta tělesné hmoty při HIV/AIDS

Jak se léčebné konopí aplikuje:

 • Vaporizace
 • Kouření
 • Masti, mýdla
 • Čaj, odvary
 • Přísada do lázně, do obkladů
 • Pojídání semínek, oleje vnitřně

Komentáře

 • Peta Malá : Recenzi konopné masti jsem našla zde http://www.konopnamast-info.cz/konopna-mast-carun ,třeba to někomu pomůže....


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz