Janáčkův máj

Moravskoslezský


Knihovny připravují program aktivního stárnutí

– Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

Posláním knihoven je poskytovat knihovnicko-informační služby, podporovat celoživotní vzdělávání a duchovní rozvoj. Jako centra kultury musí citlivě reagovat na celospolečenské potřeby, specifické zájmy čtenářů a veřejnosti a tomu přizpůsobovat nabídku vzdělávacích a volnočasových aktivit. V současnosti je naléhavým tématem nepříznivý demografický vývoj a stárnutí obyvatel na Slovensku i v Evropě. Potřeba aktivního přístupu k tématu, jak zvládnout stárnutí obyvatel, je důvodem pro zpracování strategických dokumentů v mezinárodním, národním a regionálním kontextu.

Veřejná knihovna Jána Bocatia v Košicích (VKJB) začala systematicky připravovat podmínky pro trvale udržitelnou cyklickou formu neformálního vzdělávání lidí ve vyšším produktivním a poproduktivním věku. „Zřetelně cítíme potřebu naplnit tento záměr s ohledem na několik skutečností. V prvé řadě je plně v souladu s národní Strategií aktivního stárnutí SR 2014–2020, Strategií a akčním plánem pro zdravé stárnutí v Evropě zveřejněnou Světovou zdravotnickou organizací a záměrem Rady Evropy podporovat lidská práva starších lidí,“ uvedla ředitelka VKJB Soňa Jakešová.

Aktivní stárnutí je tématem úspěšného projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“, který získal finanční podporu z fondů Evropské unie v rámci programu ERASMUS+. Iniciátorem myšlenky a lídrem projektu je Veřejná knihovna Jána Bocatia v Košicích, která spolupracuje se zahraničními partnery v Čechách a Maďarsku. Nabídku na spolupráci přijali Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě a Župní a městská knihovna Františka II. Rákócziho v Miškolci (II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár Miskolc). Partnerské knihovny mají krajskou působnost, včetně správy regionálních dokumentů. Realizace projektu potrvá do října 2018.

Dotace z fondů Evropské unie ve výši 58 750 EUR je určená na výměnu zkušeností partnerských knihoven s těžištěm na vzdělávací aktivity. Cílem prvé části projektu je analýza a využití potenciálu knihoven v oblasti neformálního vzdělávání pro věkovou kategorii lidí ve vyšším produktivním a poproduktivním věku. Pracovní setkání na půdě partnerských knihoven (mobilit) jsou zaměřena na vytváření návrhu tematických vzdělávacích cyklů a jejich následné odzkoušení v praxi. Pilotní aktivity neformálního vzdělávání pro lidi ve věku 50 plus knihovny spustí od září 2017 a potrvají do června 2018. Informace o realizaci projektu budou zveřejňovány také na webových stránkách partnerských knihoven.

První projektové aktivity začaly koncem roku 2016. Pracovní setkání managementu proběhlo ve VKJB v Košicích 22. a 23. listopadu. Statutární zástupci knihoven a projektoví manažeři probrali podrobnosti spolupráce. Ředitelky krajských knihoven Veřejné knihovny Jána Bocatia v Košicích, Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě a Župní a městské knihovny Františka II. Rákócziho v Miškolci Soňa Jakešová, Lea Prchalová a Margit Prókai podepsaly Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Knižnice pre vzdelávanie 50 plus“. Následně proběhlo v Košicích tvůrčí pracovní setkání, kterého se zúčastnili pracovníci participujících knihoven. Tato první mobilita trvala od 12. do 16. prosince. Lektory vzdělávání byli odborní pracovníci VKJB a její externí spolupracovníci. Účastníkům byla představena činnost knihovny a její potenciál při přípravě vzdělávacích programů pro účastníky 50 plus. Vzhledem k regionálním kompetencím partnerských knihoven souvisejícím s budováním a uchováváním regionálních dokumentů byla představena také témata z oblasti regionálních dějin, s důrazem na město Košice. Teorii osvěžila praktická prezentace - tematicky připravená „speciální potulka“ historií Košic v podání uznávaných průvodců Milana Kolcuna a Zoltána Balassy.              


Komentáře

K tomuto příspěvku nejsou zatím žádné komentáře.


Pro vložení komentáře musíte provést první přihlášení.

Kalendář příspěvků

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Reklama

Solokapr vám pomáhá komunikovat

Agentura Solokapr poskytuje pomoc jako profesionální redakce a specialista na obory marketingových komunikací, zejména na osobní prezentaci nebo prezentaci služeb a výrobků.
www.solokapr.cz

Občanské sdružení Šumbarák

Sjednocuje organizace, podnikatele a obyčejné lidi v Havířově-Šumbarku, kteří chtějí aby bylo jejich sídliště dobré místo k životu.
www.sumbarak.cz